NieuwsWereld

Yellen, China’s Liu komt overeen om de communicatie te verbeteren na ‘eerlijke ruil’ – US Treasury

ZÜRICH, 18 januari (Reuters) – De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen is het met de Chinese vicepremier Liu He eens geworden om de communicatie over macro-economische en financiële kwesties te verbeteren tijdens een “openhartige, inhoudelijke en constructieve” bijeenkomst in Zürich op woensdag, aldus het ministerie van Financiën.

In een verklaring zei de Schatkist dat beide partijen overeenkwamen om de samenwerking op het gebied van klimaatfinanciering op bilaterale en multilaterale basis te versterken, zoals binnen de Verenigde Naties, de Groep van 20 economieën en APEC.

“Hoewel we onenigheid hebben, en we zullen ze direct overbrengen, moeten we niet toelaten dat misverstanden, met name die voortkomen uit een gebrek aan communicatie, onze bilaterale economische en financiële relatie onnodig verslechteren”, zei Yellen aan het begin van de bijeenkomst.

Liu zei dat beide landen “serieuze communicatie” en coördinatie nodig hebben over kwesties als klimaatverandering en de economie, en dat hij klaar was voor een diepgaande uitwisseling.

“We geloven echt dat we altijd het grotere plaatje in gedachten moeten houden, moeten proberen onze verschillen op de juiste manier te beheren en een gemeenschappelijke basis moeten zoeken”, zei Liu, sprekend via een tolk. “Op deze manier kunnen we hopelijk samenwerken om de algehele stabiliteit van de Chinees-Amerikaanse betrekkingen te behouden.”

De Amerikaanse president Joe Biden en de Chinese president Xi Jinping beloofden de communicatie te verbeteren toen ze elkaar in november in Indonesië ontmoetten.

“Beide partijen waren het erover eens dat het belangrijk is voor het functioneren van de wereldeconomie om de communicatie over macro-economische en financiële kwesties verder te verbeteren”, zei het ministerie van Financiën nadat Yellen en Liu elkaar ontmoetten.

“Secretaris Yellen bracht ook zorgen naar voren in een openhartige gedachtewisseling”, voegde het eraan toe. “Ze kijkt ernaar uit om naar China te reizen en haar tegenhangers in de nabije toekomst in de Verenigde Staten te verwelkomen.”

Een hoge ambtenaar van Financiën zei dat Yellen en Liu tijdens de vergadering, die bijna drie uur duurde, het erover eens waren dat beide landen stappen konden ondernemen om recessies in hun eigen economieën af te wenden, en dat de twee delegaties een productieve discussie hadden over staatsschuldkwesties, voedselzekerheid en energie.

Wat de economische vooruitzichten betreft, waren Chinese functionarissen zich bewust van de financiële risico’s van de vastgoedsector, maar waren ze optimistisch over het hervatten van de normale groei, zei de functionaris over de bijeenkomst, de eerste in persoon sinds Yellen secretaris werd.

China sprak zijn bezorgdheid uit over het economisch, handels- en technologisch beleid van de VS ten aanzien van China en hoopte dat de VS aandacht zal besteden aan de gevolgen van dergelijk beleid voor beide landen, aldus het Chinese ministerie van Handel in een verklaring.

“China verwelkomt Yellen om China dit jaar op een geschikt moment te bezoeken. Beide landen zijn overeengekomen dat hun economische en handelsteams de communicatie en uitwisselingen op alle niveaus zullen blijven onderhouden”, aldus het.

Washington legde China in oktober exportcontroles op om de technologische en militaire vooruitgang van Peking te vertragen, inclusief maatregelen om de toegang van China tot Amerikaanse gereedschappen voor het maken van chips te beteugelen en het af te sluiten van bepaalde chips die waar ook ter wereld met Amerikaanse apparatuur worden gemaakt.

UITBREIDING VAN DE SAMENWERKING

Liu, een vertrouweling van Xi, drong er dinsdag bij de wereldleiders op aan die in Davos bijeen waren voor het World Economic Forum om af te zien van wat hij een “Koude Oorlog-mentaliteit” noemde en de internationale samenwerking rond kwesties als klimaatverandering uit te breiden.

Yellen en andere Amerikaanse topambtenaren zeggen dat de Amerikaanse economie een recessie in 2023 zou moeten kunnen overslaan, maar erkennen dat een tragere groei waarschijnlijk is.

De economische groei van China lijkt vanaf medio 2023 te herstellen na versoepelde COVID-19-beperkingen na een terugval naar een van de slechtste niveaus in bijna een halve eeuw.

Het IMF heeft gewaarschuwd voor een ontkoppeling van de wereldeconomie in twee concurrerende blokken, en zei dat dit de wereldwijde economische output met wel 7% zou kunnen verminderen, en zelfs meer in kwetsbare landen.

Yellen’s ontmoeting met Liu kwam vóór een bezoek van drie landen aan Afrika, waar ze zal aandringen op uitbreiding van de handels- en zakelijke banden van de VS met het continent, dat al lang door China wordt gedomineerd.

Van haar wordt ook verwacht dat ze haar kritiek herhaalt op Beijing – nu ‘s werelds grootste schuldeiser – omdat het niet sneller handelt om schuldverlichting te bieden, evenals het gebruik van dwangarbeid in de Chinese Xinjiang-regio en ‘niet-marktgerichte’ economische praktijken.

Yellen heeft Liu sinds zijn aantreden bijna drie keer ontmoet, en in Bali, Indonesië, de Chinese centrale bank-gouverneur Yi Gang. Liu zal dit jaar aftreden als onderdeel van een herziening van China’s economische leiderschap die in september werd bekendgemaakt.

In december vertelde Yellen aan verslaggevers dat ze ook open stond voor een bezoek aan China en uitkeek naar meer “intense interacties” met Chinese functionarissen.

Voor dagelijkse Davos-updates in uw inbox meldt u zich aan voor de Reuters Daily Briefing hier

Rapportage door Andrea Shalal; Bewerking door Josie Kao, Nick Macfie, Jan Harvey en Jonathan Oatis

Onze normen: De vertrouwensprincipes van Thomson Reuters.


Source link

Related Articles

Back to top button