NieuwsWereld

VN-functionaris waarschuwt voor nieuw conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan

VERENIGDE NATIES (AP) – Een hoge VN-functionaris drong er dinsdag bij de internationale gemeenschap op aan te voorkomen dat Armenië en Azerbeidzjan hun conflict over de betwiste regio Nagorno-Karabach hervatten, aangezien de twee landen elkaar ervan beschuldigden een door Rusland bemiddeld vredesakkoord te hebben geschonden.

VN-adjunct-secretaris-generaal voor politieke zaken Miroslav Jenča zei dat een hernieuwd conflict waarschijnlijk gevolgen zal hebben voor de zuidelijke Kaukasus en daarbuiten. Hij drong aan op verdubbelde diplomatieke inspanningen om tot een duurzame vreedzame regeling tussen Armenië en Azerbeidzjan te komen “voordat het te laat is”.

De voormalige Sovjetlanden zijn verwikkeld in een decennia-oud conflict over Nagorno-Karabach, dat deel uitmaakt van Azerbeidzjan, maar sinds het einde van de separatistische oorlog in 1994 onder controle staat van etnisch-Armeense strijdkrachten, gesteund door Armenië. In de oorlog van 2020 heeft Azerbeidzjan grote delen van Nagorno-Karabach en aangrenzende gebieden teruggewonnen die in handen waren van Armeense troepen. Meer dan 6.700 mensen kwamen om in de gevechten die werden beëindigd door een door Rusland bemiddeld vredesakkoord.

Jenča zei dat er “een sprankje hoop” is op vooruitgang bij de lopende diplomatieke inspanningen na hernieuwd geweld half september waarbij 155 soldaten uit beide landen om het leven kwamen. Maar helaas, zei hij, zijn de spanningen aan de grens en rond gebieden die in het vredesakkoord van 2020 onder controle zijn gesteld van de Russische vredestroepen “niet afgenomen zoals gehoopt”.

Hij wees op verschillende incidenten die tot spanningen hebben geleid, de laatste naar verluidt met protesten in de buurt van een Russische vredespost op de Lachin-weg, de enige verkeersader tussen Armenië en Nagorno-Karabach.

Jenča zei dat naar verluidt de protesten gericht waren tegen wat volgens de demonstranten de illegale exploitatie van minerale hulpbronnen en de milieu-impact op de omgeving is. Hij zei dat de VN begrijpt dat de protesten dinsdag doorgaan, maar niet in staat is om de beschuldigingen te verifiëren of te bevestigen.

In de afgelopen dagen, zei hij, hebben zowel Armenië als Azerbeidzjan een brief geschreven aan de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, en aan de Veiligheidsraad, waarin zij zeer uiteenlopende verklaringen van de situatie hebben afgelegd, waarin zij beweren dat de andere partij toezeggingen heeft geschonden en elkaars beweringen aanvechten.

De VN verwelkomt de inzet van Russische vredestroepen “om de veilige doorgang door de corridor te vergemakkelijken en te waarborgen”, zei Jenča, daarbij verwijzend naar berichten in de media en verklaringen van Russische vredeshandhavers die aangeven dat sommige humanitaire en medische voorraden zijn doorgekomen.

De VN-ambassadeur van Armenië, Mher Margaryan, vertelde de raad dat zijn land de spoedvergadering belegde omdat Azerbeidzjan sinds 12 december de “massale campagne van door de staat gesponsorde protesten langs de Lachin-corridor” heeft geïnitieerd en de enige aanvoerroute van en naar Nagorno-Karabach heeft geblokkeerd. “een evoluerende humanitaire crisis.”

Minstens 1.100 burgers zijn de afgelopen week langs de geblokkeerde snelweg gestrand en het overbrengen van patiënten voor dringende behandeling naar Armeense ziekenhuizen “is onmogelijk geworden, wat al heeft geleid tot de dood van een ernstig zieke patiënt”, zei hij.

“Door een onwettige blokkade van de Lachin-corridor te orkestreren onder het verzonnen voorwendsel van bezorgdheid over het milieu,” zei Margaryan, “heeft Azerbeidzjan zich effectief gericht op een bevolking van 120.000 mensen door hen tijdens het winterseizoen te isoleren in precaire humanitaire omstandigheden.”

De VN-ambassadeur van Azerbeidzjan, Yashar Aliyev, vertelde de raad dat onder de door Rusland bemiddelde overeenkomst van november 2020 het Lachin-district werd teruggegeven aan Azerbeidzjan, dat zich ertoe verplichtte de veiligheid van mensen, voertuigen en vracht die langs de weg rijden te garanderen.

“Noch de regering van Azerbeidzjan, noch de protesterende activisten hebben de weg naar Lachin geblokkeerd”, zei hij.

“Videoclips die op sociale media worden gedeeld, tonen ongehinderde doorgang van de verschillende soorten voertuigen, waaronder ambulances en humanitaire konvooien”, zei Aliyev. “De beweringen over vermeende humanitaire gevolgen van de situatie zijn even onjuist. Dit is niets anders dan de zoveelste uiting van roekeloze manipulatie door Armenië van de situatie voor duidelijk kwaadaardige politieke doeleinden.”

De plaatsvervangend VN-ambassadeur van Rusland, Anna Evstigneeva, sprak haar bezorgdheid uit over de meldingen van blokkades van de Lachin-corridor en zei de afgelopen dagen dat Rusland “alles heeft gedaan om de situatie snel op te lossen”. Als gevolg hiervan, zei ze, zijn aardgasvoorraden geleverd aan Nagorno-Karabach en is het verkeer op de weg gedeeltelijk vrijgegeven.

Rusland roept Armenië en Azerbeidzjan op om zich te houden aan de afspraken over een staakt-het-vuren en geen gebruik van geweld die onder zijn bemiddeling zijn bereikt, “om terughoudendheid te tonen en stappen te vermijden die de spanning kunnen doen escaleren”, zei Evstigneeva.


Source link

Related Articles

Back to top button