NieuwsWereld

De Nederlandse premier Rutte wil dat de EU zuinig omgaat met megasubsidies van de VS – POLITICO

Injecteer geen nieuw geld in de Europese Unie, hervorm alleen het nationale beleid, zegt premier Mark Rutte.

Dat is de beste manier om te voorkomen dat de EU-industrie wordt weggevaagd door Amerikaanse bedrijven onder de grote nieuwe groene subsidieregeling van Washington, zei Rutte dinsdag tegen een groep journalisten op het kantoor van de Nederlandse ambassade bij de EU in Brussel.

“Er zit op dit moment zoveel geld in het systeem”, zei Rutte kort na een ontmoeting met de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en de Belgische premier Alexander De Croo. Hij pleitte ook voor diepere hervormingen, waarbij hij benadrukte hoe sommige Europese landen zoveel uitgeven aan hun pensioenstelsels – “allemaal geld dat je niet kunt uitgeven aan innovatie en groene technologie”.

Rutte wordt vaak gezien als de belangrijkste leider van de zogenaamde “zuinige” groep Europese landen, bestaande uit gelijkgestemde fiscaal conservatieve landen. De groep, waartoe ook Denemarken en Zweden behoren, was terughoudend om de nationale bijdragen aan de EU-kas te verhogen – in ieder geval totdat de pandemie van het coronavirus hen dwong deels aanpassen die lijn.

De discussie tussen EU-besluitvormers over hoe de industriële basis van het blok behouden kan worden, vindt plaats in de aanloop naar een vergadering van EU-leiders volgende maand, terwijl de VS stappen ondernemen om een ​​industriële subsidieregeling van $ 369 miljard uit te rollen om groene industrieën te ondersteunen onder de zogenaamde Wet inflatievermindering.

De Amerikaanse wetgeving heeft de vrees aangewakkerd gevolgen voor de Europese industrie en leidde tot oproepen om opnieuw te bezoeken regels over staatssteun. Een ander punt van zorg is dat dergelijke subsidies de interne markt van de EU in gevaar brengen door een buitensporig voordeel te verlenen aan landen met een grotere fiscale capaciteit, zoals Duitsland, die meer financiële armslag hebben.

Rutte, die onlangs in Washington was om de Amerikaanse president Joe Biden te bezoeken, zei: “Er zijn een aantal gevolgen aan deze Inflation Reduction Act (IRA) – maar onbedoeld.” De IRA “dwingt ons na te denken over hoe we ons organiseren” om competitief te blijven, voegde hij eraan toe.

Aan de ene kant ziet hij de pogingen van de VS om de klimaatdoelstellingen te halen als een positieve ontwikkeling. Anderzijds wees hij op risico’s voor een gelijk speelveld, zoals bij elektrische mobiliteit. “Bedrijven zouden investeringen van de EU naar de VS kunnen verschuiven”, zei hij, een veel herhaalde angst napratend.

Maar EU-subsidies moeten ongewijzigd blijven, betoogde Rutte. Wat betreft oproepen om zich aan te passen aan de IRA door de EU-hulpregels te wijzigen, gaf hij toe: “Ik kan sommige veranderingen accepteren zolang ze beperkt zijn.”

Rutte was duidelijk van mening dat er geen nieuw EU-geld op tafel mag komen. “Ik bedoel, geen subsidies, maar zelfs geen leningen,” zei hij. “Er is nog zoveel in de buurt” – bijvoorbeeld leningen in de Faciliteit voor herstel en veerkrachthet middelpunt van het pandemische herstelplan van de EU.

Een ontwerp van de tekst waarover de leiders tijdens hun komende bijeenkomst van de Europese Raad overeenstemming zouden willen bereiken, wijst op het aanboren van nieuwe bronnen van EU-financiering. Het ontwerp, ingezien door POLITICO, roept op “om verder te werken, met name voortbouwend op het succes van het SURE-programma”, verwijzend naar het op leningen gebaseerde programma van de EU ter ondersteuning van de werkgelegenheid zweefde door Rome en anderen.

Rutte benadrukte dat hij dit voorstel niet graag terugziet in de tekst, die woensdag door de EU-ambassadeurs wordt besproken.

Op de vraag of hij voorstander zou zijn van een nieuw SURE-programma: “Mijn antwoord zou zijn dat we ernstige twijfels hebben”, zei hij.

Barbara Moens droeg bij aan de rapportage.
Source link

Related Articles

Back to top button